logos

Smart Innovative MBA Marketing managementдля власників та керівників бізнесу

mba_100215
УНІКАЛЬНІСТЬ ФОРМАТУ ПРОГРАМИ:

Програму читає зіркова команда тренерів, які є визнаними експертами у відомих бізнес-школах України, Литви, Чехії, США та Швейцарії.

Програма є модульною і слухач завершує навчання лише після проходження 3-х модулів.

Програма створена спеціально для керівників великого бізнесу з урахуванням реалій українського ринку.

Завдання програми

 • навчити практичним навикам ефективного управління підприємством;
 • передати досвід сучасних успішних підприємств та експертів бізнесу;
 • надати фахові консультації професійних тренерів та практиків бізнесу;
 • сприяти встановленню ділових контактів з MBA Alumni.

Формат програми

 • Модульне навчання (3 дні протягом 1 міс.)

Програма Smart Innovative MBA Marketing management – спрямована на розвиток компетенцій сучасного управління ринками з метою пошуку успішних ринкових стратегій і захоплення або створення нових ринкових ніш. У програмі розглядаються аспекти зовнішнього і внутрішнього маркетингу.

Модулі програми

Модуль 1-MM. Стратегічний маркетинг та бізнес-моделі

День 1.

 1. Бізнес як система
 • Організація як сукупність процесів. Цикли процесів. Життєвий цикл бізнес-організації.
 • Що бачать і що повинні бачити управлінці при аналізі бізнесу?
 • Ресурсна модель стійкої конкурентної переваги.
 • Системний підхід до вирішення проблем та прийняття рішень.
 • Внутрішні бар’єри в організації. Фактори, які впливають на прийняття рішень управлінцями.
 1. Сутність бізнесу
 • Елементи бізнес-моделі. Що продає Ваша компанія? Ключовий продукт Вашої компанії.
 • Як часто та які саме фактори впливають на зміну ключового продукту Вашої компанії?
 • Сегментування ринку. Сегменти споживачів та їх основні типи. Методи сегментування.
 • Критерії виявлення сегментів. Бази сегментування. Практичні вправи, групова робота

День 2.

 1. Мотиваційна сегментація ринку
 • Типи бізнес-моделей для різних сегментів споживачів.
 • Побудова відносин з Вашими клієнтами. Customer Relationship Management.
 • Вибір стратегій лояльності та позиціонування цих стратегій на ринку.
 1. Цінності для клієнтів
 • Суть та види цінностей. Стратегія та шкала підвищення цінності продукту для клієнта.
 • Створення цінностей в організації. Побудова ланцюга цінностей.
 • «Вузькі місця» в моделі цінностей. Контроль дотримання цінностей.
 1. Канали дистрибуції
 • Фактори вибору каналу дистрибуції.
 • Ключові ресурси. Потоки доходів. Структура витрат.
 • Способи генерування дохідних потоків. Механізми ціноутворення.

День 3.

 1. Бізнес-моделі
 • Типи, класифікація та характеристика бізнес-моделей.
 • Вплив бізнес-моделей на діяльність організації.
 • Схема системних взаємовідносин.
 • Системні параметри для бізнес-моделі. Оцінка.
 • Приклади успішних бізнес-моделей. Аналіз та обговорення.
 1. Проектування бізнес-моделей
 • Інсайти споживачів.
 • Основні елементи впливу споживачів на бізнес-модель.
 • Формалізація моделей бізнесу. Позиціонування. Практична робота.
 1. Ідеї та інновації для бізнес-моделі
 • Важливість інновацій продукту. Принципи, суть та фактори «фіолетової корови».
 • Приклад інновації з руйнуванням правил моделі «вивільненої корпорації».
 • Що насправді означає «фіолетова корова» і чим вона не є насправді?
 • Як отримати «молоко» від «фіолетової корови»?
 • Закон ринкової влади. Свіжі ідеї. Прогнозування реакції споживачів. Практична робота.

Модуль 2-MM.  Партнерство в бізнесі.

День 1. Особисті відносини між партнерами

 • Що таке партнерство в бізнесі, чому підприємці прагнуть до партнерства в бізнесі
 • Переваги наявності партнера в бізнесі. Успішне та неуспішне партнерство – ціна питання
 • Як мінімізувати ризики партнерських розбіжностей
 • Партнерська домовленість – процес чи продукт?
 • Рецепти успішного партнерства. Навіщо мені потрібен партнер, а може, є краща альтернатива?
 • Особиста позиція кожного із власників бізнесу
 • Особисті цілі, цінності і життєва позиція – повинні співпадати
 • Сильні і слабкі сторони – як вигідно використовувати
 • Чому я хочу володіти бізнесом – визначення справжньої мотивації та наміру
 • Чи є обраний партнер найкращим для мене
 • Особисті очікування один від одного, що необхідно кожному партнеру для ефективної праці
 • Процес роботи: індивідуальна практика по аналізу кожного питання з використанням кейсів з доповненням можливих ситуацій із власного досвіду експертів та самих учасників програми.

День 2. Ділові взаємовідносини

 • Ділова позиція кожного із власників бізнесу
 • Єдиний стратегічний план – єдиний курс до спільної цілі
 • Спільне бачення конкурентних переваг компанії
 • Фінансова, кредитна та інвестиційна політики
 • Ставлення до можливих ризиків
 • Стилі та принципи управління
 • Фінансовий звіт, розподілення фінансів та прибутку – прозорість звітності
 • Володіння бізнесом
 • Бачення і стратегічне направлення – про створення документу «система володіння бізнесом»
 • Розподіл часток власності
 • Розподіл прибутку і виплата дивідендів
 • Ролі партнерів в управлінні бізнесом – розподіл відповідальності та уповноважень
 • Внесок і вигода кожного учасника при спільному бізнесі
 • Реалізація можливості контролю над бізнесом: звітність і координація бізнес-діяльності
 • Зворотній зв’язок як інструмент ефективної взаємодії
 • Про роботу Ради власників та необхідності створення наглядової ради
 • Про участь співвласників в інших бізнесах
 • Управління бізнесом
 • Затвердження організаційно-функціональної структури компанії – 1-й та 2-й рівені управління
 • Розподіл управлінських функціональних обов’язків між співвласниками, межі відповідальності та ключові показники результативності
 • Участь співвласників на першому рівні управління
 • Загальний час роботи за тиждень, режим роботи і зарплата кожного співвласника
 • Фінансовий стан співвласників, необхідний рівень доходу сьогодні або «відтермінована» винагорода
 • Принципи підбору, призначення і умови договору генерального директора
 • Основні корпоративні цінності
 • Рівень фінансової звітності, пріоритети по фонду розвитку
 • Механізм прийняття рішень
 • Основні корпоративні принципи
 • Затвердження стартового бюджету

День 3. Майбутнє бізнесу і партнерства

 • Домовленості на майбутнє
 • Вихід співвласника із долі участі
 • Швидке збагачення чи розвиток компанії
 • Необхідні вливання капіталу
 • Прийняття в долю нових співвласників
 • Врегулювання конфліктів
 • Продаж компанії чи закриття компанії
 • Оцінка вартості компанії на різних етапах розвитку
 • Ефективна спільна робота
 • Що кожному партнеру необхідно для успіху
 • Угода про принципи ефективної співпраці
 • Співпраця, що базується на довір’ї
 • Рада співвласників – принципи роботи
 • Партнерська міжособистісна справедливість
 • Письмова партнерська домовленість

Модуль 3-MM. Менеджмент змін. Організаційний дизайн.

День 1.   Організація та головні персонажі

 • Проаналізувати власне підприємство та його потреби у змінах за допомогою професійних «окулярів змін». Прикладаючи до своїх підприємств різні «ландшафтні карти», розглянути та проаналізувати їх на предмет вимог, пов’язаних з процесом змін:
  • в якості живих систем (з т. з. теорії систем);
  • в якості «організмів» із 7 базових елементів;
  • з огляду на фази існування організації/підприємства.
 • Дати огляд історії з теорії організацій, підходів консультування та можливостей створення дизайну певної фірми.
 • Надати можливість ознайомитися з допоміжними для змін моделями поведінки та вміннями.
 • Мислення у процесах росту та обмежень.
 • Розпізнавання «ландшафтних карт» у наших головах.
 • Навчання 1-го та 2-го порядку.
 • Просування вперед петлями  рефлексії.

День 2. Психологічні процеси адаптації та процедурні моделі для проектів змін та процесів змін

 • Розуміння того, як люди реагують на зміни та як вони їх опрацьовують:
 • основні закономірності;
 • поводження зі змінами, які сприймаються як позитивні (Conner);
 • поводження зі змінами, які сприймаються як негативні (Kübler Ross).
 • Процедурні моделі для змін (стосовно проектів і стосовно процесів):
 • первинна модель Курта Левіна (Kurt Lewin);
 • модель Коттера (Kotter) як орієнтир і основа для сучасних підходів;
 • різні підходи на цій основі в залежності від ступеня залучення персоналу та бажаної стійкості результату.
 • Передбачене опрацювання теорії із застосуванням конкретних планів щодо змін учасників або їх особистого досвіду (нагода опрацювати власні випадки з практики).

День 3. Проект змін та його практичне втілення

 • Конкретні проекти реформування.
 • Що таке проект змін (Change Projekt)?
 • Рішення по процедурі в залежності від ситуації.
 • Планування проектів та їх втілення в життя:
 • Проектний менеджмент у проектах змін;
 • З яких елементів конструкції вони складаються?
 • Труднощі, з якими стикається керівник проекту змін
 • Робота над випадками з практики учасників (нагода попрацювати над власним кейсом)
 • Трансфер досвіду, отриманого на семінарі, у повсякдення учасників.
 • Визначення кроків для втілення на практиці.
Події
Модуль програми МВА “Шість типів мислення в бізнесі”
 • Жовтень 24, 2019
 • 10:00 PM to 19:00
 • м. Львів, вул. Зелена, 109, ауд. 108
Тренінг “Подивись на свій бізнес по-новому”
 • Жовтень 25, 2019
 • 10:00 PM to 16:00
 • м. Дніпро
Сертифікаційний курс з BRIT System
 • Грудень 6, 2019
 • 10:00 to 18:00
 • м. Львів, вул. Зелена, 109, ауд. 108
Чим ми можемо бути вам корисні?

Зв’яжіться з нами, якщо у вас виникли запитання.

Викладачі

Вартість програми

Літній пільговий період діє до 10 липня 2019 року. В цей період вартість участі у  програмі  Smart  МВА management становить 45 тис. грн. і включає відкриття рахунку у Всеукраїнська асоціація керівників бізнесу – UABL на 5 тис. грн. які зараховуються на баланс учасника і дають доступ до участі в заходах Асоціації.

З 11 липня вартість участі в програмі буде складати  55 тис. грн. включає відкриття рахунку в UABL на 5 тис. грн. які зараховуються на баланс учасника і дають доступ до участі в заходах Асоціації.

ЗареєструватисьНатисніть тут

Контактна особа: Руслан Бельтюков +380 067 674 17 17,

ruslan.beltyukov@uabl.org

Дізнайтесь про нас більше