logos

Smart Innovative MBA Financial managementдля власників та керівників бізнесу

mba_100215
УНІКАЛЬНІСТЬ ФОРМАТУ ПРОГРАМИ:

Програму читає зіркова команда тренерів, які є визнаними експертами у відомих бізнес-школах України, Литви, Чехії, США та Швейцарії.

Програма є модульною і слухач завершує навчання лише після проходження 3-х модулів.

Програма створена спеціально для керівників великого бізнесу з урахуванням реалій українського ринку.

Завдання програми

 • навчити практичним навикам ефективного управління підприємством;
 • передати досвід сучасних успішних підприємств та експертів бізнесу;
 • надати фахові консультації професійних тренерів та практиків бізнесу;
 • сприяти встановленню ділових контактів з MBA Alumni.

Формат програми

 • Модульне навчання (3 дні протягом 1 міс.)

Програма Smart Innovative MBA Financial management – спрямована на розвиток компетенцій сучасного управління фінансами підприємства чи групи підприємств. В сучасному бізнесі управління фінансами та вміння залучати і розвивати ресурси є одною з найважливіших компетенцій.

Модулі програми

Модуль 1-FM.  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Еко-системи та інструменти їх побудови.

День 1

 1. Економічне та фінансове мислення в умовах високої турбулентності.
 • Що таке критерій прийняття економічних та фінансових рішень? Еволюція підходів.
 • Психологічні пастки грошей.
 • Оптимізація прибутку чи захищеність від шоків?
 • Робастність бізнес-моделей.
 1. Інвестиційні та фінансові рішення або як фірми організують інвестиційний процес?
 • Бюджетування та прогнозування грошових потоків компанії.
 • Як боротись з надмірним оптимізмом?
 • Підходи до оцінки вартості бізнесу. Підводні камені. Фінансові парадокси.
 • Системність у підходах до прийняття інвестиційних рішень. Інвестиційний меморандум.

День 2

 1. Інвестиційні критерії: NPV, IRR, MIRR, PI, MPI, PP, DPP
 • Еволюція підходів до прийняття інвестиційних рішень.
 • Основні інвестиційні критерії: за і проти, переваги і недоліки.
 • Представлення фінансової та інвестиційної стратегії компанії.
 • Вихід на ІРО, злиття та поглинання.
 • Оцінка при продажу фінансовому та стратегічному інвестору.
 1. Управління ризиками в інвестиційних проектах
 • Загальні поняття про невизначеність та ризик інвестиційного проекту.
 • Обчислення WACC на основі основного рівняння оцінки капіталу CAPM.
 • Аналіз чутливості.
 • NPV точка беззбитковості.
 • Сценарний аналіз.
 • Симулятивний аналіз Монте-Карло.
 • Аналіз кейсів. Практичні робота.

День 3

 1. Реальні опціони як сучасна методика оцінки ризикових інвестиційних проектів.
 • Розширення.
 • Призупинення.
 • Переключення.
 • Інвестиційний таймінг.
 • Опціони фінансування інвестиційних проектів.
 • Оцінка дуже ризикових інвестиційних проектів: український і міжнародний досвід.
 • Розгляд кейсів. Практичні робота.
 1. Модерна концепція прийняття інвестиційних рішень – антикрихкість (Насім Талеб)
 • Помилки у сприйнятті ризиків.
 • Антикрихкість як продовження гнучкості.
 • Як зробити власну компанію і власне життя антикрихким?
 • Презентація та обговорення власних інвестиційних ідей та проектів.
 • Підсумки тренінгу та персональна рефлексія.

Модуль 2-FM. Юридичні аспекти бізнесу.

День 1.          

«Формат співпраці з юристом/юридичною компанією»

 • Як побудувати роботу з корпоративним юристом
 • Адвокат аутсорс чи in – house. Персональний юрист.
 • Діяльність ТОВ за новими правилами
 • Shareholders agreement (корпоративний договір) – нарешті в правовому полі
 • Бізнес-гра
 • Податкове та корпоративне структурування компанії. Міжнародний аспект
 • Трудові відносини та їх альтернативи. Договори з ФОП-ами.
 • Перевірки державних органів та план дій при перевірках.
 • Корпоративний compliance – переваги для бізнесу

День 2.          

«Судові спори в бізнесі та як їх уникнути»

 • Зародження конфлікту та ознаки спору.
 • Арбітражне (третейське застереження) у договорі.
 • Претензійна стадія.
 • Позовне провадження.
 • Порядок виконання рішення (схематично і покроково).
 • Коли можливе укладення мирової угоди?
 • Бізнес-гра

«Інтелектуальна власність»

 • Право інтелектуальної власності – що це таке і яке його призначення.
 • Об’єкти права інтелектуальної власності.
 • Актуальність питання захисту прав інтелектуальної власності для України як члена міжнародної спільноти
 • Комерційна таємниця
 • Торговельна марка
 • Комерційне найменування
 • Графічне зазначення
 • Авторське право та суміжні права
 • Патент
 • Договір франчайзингу (комерційної концесії)

«Як захистити свій бізнес»

 • Ризики бізнесу у відносинах з правоохоронними органами: кого і чого чекати?
 • Обшук
 • Тимчасовий доступ до речей та документів
 • Затримання
 • Допит
 • Як захистити бізнес у контексті відносин з правоохоронними органами

День 3.

«Перевірка контрагента» 

 • Хто такий контрагент? Коли потрібно перевіряти контрагента?
 • Як і що перевіряти?
 • Історія та сутність контрагента.

« Особливості укладення та виконання договорів, що орієнтовані на бізнес»

 • Конструкція для реалізації майнових та немайнових інтересів.

Модуль 3-FM. Управління фінансами

День 1. Фінансовий облік та фінансова звітність: як управляти власною успішністю за допомогою фінансових критеріїв та аргументів

 • Вступні положення школи фінансів. Де не фінансисти можуть отримати детальну, корисну та практичну інформацію з фінансів, огляд літературних джерел.
 • Цілі діяльності компанії з точки зору фінансів.
 • Багатство власника як критерій роботи фінансистів.
 • Основи фінансової термінології: мова якою говорять фінансисти.
 • Критерії визнання подій в фінансах: каса та нарахування.
 • Поняття про грошові потоки, доходи та витрати, чистий грошовий потік, прибутки та збитки, поняття амортизації, поняття інвестицій.
 • Трикутник К.Волша та його інтерпретація в часи рецесії.
 • Фінансова звітність: як її читати та як інтерпретувати результати. Звітність за різними бухгалтерськими стандартами: НСБО, IFRS, US GAAP
 • Види фінансової звітності: звіт про фінансові результати, баланс, звіт про рух грошових коштів

День 2.  Управлінський облік та ефективне прийняття рішень

 • Управління витратами та поведінка витрат.
 • Поняття про прямі та непрямі витрати, фіксовані та змінні витрати, втоплені, альтернативні та диференційні витрати.
 • Практичні аспекти беззбитковості компанії при багатьох видах продукції.
 • Поняття маржинального прибутку. Прийняття рішення на основі маржинального прибутку.
 • Поняття маржинального прибутку. Прийняття рішення на основі маржинального прибутку.
 • Ситуаційна вправа.
 • Побудова маржинальної звітності для різних сегментів бізнесу, та прийняття рішення на її основі поняття про трасування витрат. Рівні трасування Системи управлінського контролю та контролінгу

День 3. Управління інвестиціями, капітальне бюджетування та управління витратами компанії

 • Практичні задачі по обґрунтуванню управлінських рішень на основі маржинального прибутку.
 • Рішення про заміну устаткування.
 • Рішення про використання продуктів та послуг на стороні.

Рішення про проведення рекламних компаній та акцій.

Події
Модуль програми МВА “Шість типів мислення в бізнесі”
 • Жовтень 24, 2019
 • 10:00 PM to 19:00
 • м. Львів, вул. Зелена, 109, ауд. 108
Тренінг “Подивись на свій бізнес по-новому”
 • Жовтень 25, 2019
 • 10:00 PM to 16:00
 • м. Дніпро
Сертифікаційний курс з BRIT System
 • Грудень 6, 2019
 • 10:00 to 18:00
 • м. Львів, вул. Зелена, 109, ауд. 108
Чим ми можемо бути вам корисні?

Зв’яжіться з нами, якщо у вас виникли запитання.

Викладачі

Вартість програми

Літній пільговий період діє до 10 липня 2019 року. В цей період вартість участі у  програмі  Smart  МВА management становить 45 тис. грн. і включає відкриття рахунку у Всеукраїнська асоціація керівників бізнесу – UABL на 5 тис. грн. які зараховуються на баланс учасника і дають доступ до участі в заходах Асоціації.

З 11 липня вартість участі в програмі буде складати  55 тис. грн. включає відкриття рахунку в UABL на 5 тис. грн. які зараховуються на баланс учасника і дають доступ до участі в заходах Асоціації.

ЗареєструватисьНатисніть тут

Контактна особа: Руслан Бельтюков +380 067 674 17 17,

ruslan.beltyukov@uabl.org

Дізнайтесь про нас більше